סמינרים והשתלמויות

מערכת החינוך נתונה במצב אַמְבִּיוָלֶנְטִי (דו-ערכי) בנוגע ליציאת מצרים.
הנטייה הטבעית היא לשמר את מסורת ישראל והתורה.
מנגד, האקדמיה מטילה ספק בנכונות ההיסטורית של יציאת מצרים.
בהשתלמויות אלה מוצגים תוואי המסע וממצאים פיזיים והיסטוריים.

סמינרים והשתלמויות למחנכים

מערכת החינוך (על כל רבדיה) נתונה מצב אַמְבִּיוָלֶנְטִי (דו-ערכי) בנוגע ליציאת מצרים.
מצד אחד, הנטייה הטבעית היא לשמר את מסורת ישראל, המבוססת על התורה, שבבסיסה עומדת יציאת מצרים.
מצד שני, חוקרים באקדמיה מטילים ספק בנכונות ההיסטורית של יציאת מצרים, שכן הם לא מצאו ממצאים התומכים בה.

בסמינרים ובהשתלמויות לאנשי מערכת החינוך, מוצגים ממצאי המחקר והפענוח של תוואי המסע.

מס' סידורי

תאריך התחלה

תאריך סיום

מס' מפגשים

שעות

מחיר (ש"ח)

פרטים

IL-SM-01-0001

03/05/2021

07/06/2021

6

18:30-19:30

120

IL-SM-01-0002

03/05/2021

07/06/2021

6

18:30-19:30

120

לחץ לפרטים

IL-SM-01-0003

03/05/2021

07/06/2021

6

18:30-19:30

120

לחץ לפרטים