הזדמנויות עסקיות

מעוניין לסייע בקידום הנושא גם בקהילות יהודיות או נוצריות בחו"ל ?

מעוניין להיות ספונסור של הספר, האתר או קובץ הממצאים ?

מעוניין לפרסם את הספר באתר, בבלוג או בעיתון שלך ?

מעוניין להזמין את מחבר הספר להרצאה או לראיון ?

מעוניין לסייע בהפקת דוקומנטציה טלוויזיונית ?

בוא נדבר !