הרצאות בפני קהל

האקדמיה תופסת את התורה כנראטיב שהומצא במהלך שנות הגלות.
מחקר זה מוכיח את הנכונות ההיסטורית של יציאת מצרים, ובכך מוכיח את ההיסטוריה היהודית כפי שנמסרה מדור לדור.
רוצה להיווכח בעצמך? הרשם להרצאות אלה.

הרצאות בפני קהל

בדורות האחרונים האדמיה תופסת את המקרא, ובמיוחד את התורה, כנראטיב שהומצא במהלך שנות הגלות.
מחקר זה מוכיח את הנכונות ההיסטורית של יציאת מצרים, ובכך מוכיח את ההיסטוריה היהודית כפי שנמסרה מדור לדור.
רוצה להיווכח בעצמך ? רוצה לאתגר את המחקר ? הרשם לסדרת הרצאות זו.

משך כל מפגש כשעה.

מס' סידורי

תאריך התחלה

תאריך סיום

מס' מפגשים

שעות

מחיר (ש"ח)

פרטים

IL-ZM-01-0001

03/05/2021

07/06/2021

6

18:30-19:30

120

IL-ZM-01-0002

03/05/2021

07/06/2021

6

18:30-19:30

120

לחץ לפרטים

IL-ZM-01-0003

03/05/2021

07/06/2021

6

18:30-19:30

120

לחץ לפרטים