כנסים וימי עיון

עולם האקדמיה והעולם הדתי אוחזים בדעות מנוגדות.
בימי העיון ייבחנו ממצאי המחקר בחינה מדוקדקת.
רוצה להשתתף בשיח ? הרשם ותרום את חלקך !

כנסים וימי עיון

ממצאי מחקר זה רלוונטים מאוד הן לעולם האקדמיה והן לעולם הדתי. אנשי הממסדים הללו אוחזים בדעות מנוגדות.
בימי העיון ייבחנו אנשי שני העולמות הנ"ל את ממצאי המחקר בחינה מדוקדקת.

רוצה להשתתף בשיח ? רוצה לתמוך/לסתור את המחקר ? הרשם ותרום את חלקך !

מס' סידורי

תאריך התחלה

תאריך סיום

מס' מפגשים

שעות

מחיר (ש"ח)

פרטים

IL-CF-01-0001

03/05/2021

07/06/2021

6

18:30-19:30

120

IL-CF-01-0002

03/05/2021

07/06/2021

6

18:30-19:30

120

לחץ לפרטים

IL-CF-01-0003

03/05/2021

07/06/2021

6

18:30-19:30

120

לחץ לפרטים